Látogatói szabályzat

Kamalduli Remeteség, Majk

Látogatói szabályzat

A látogatás előtt kérjük, olvassa el!

Kedves Látogató!

Köszöntjük a majki kamalduli remeteségben! Kérjük, hogy jegyvásárlás előtt olvassa el az alábbi szabályzatot és a műemlék látogatása során tartsa be a házirendet a kellemes és biztonságos időtöltés érdekében!

 

A kolostor állami tulajdonba tartozó egyedülálló épített örökségünk.

Belépőjegye megváltásával elfogadja a házirendben foglaltakat.

A kolostor állami tulajdonba tartozó egyedülálló épített örökségünk. Belépőjegye megváltásával elfogadja a házirendben foglaltakat.

 

A kiállítóterek látogatásához és szolgáltatásaink igénybevételéhez belépőjeggyel kell rendelkezni, amelyet a kiállító térbe való belépés előtt munkatársunk ellenőriz. A megvásárolt jegy a vásárlás napján – nyitvatartási időben – egyszeri belépésre használható fel. Kérjük, jegyét őrizze meg a látogatás végéig.

Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

A kiállítóteret, az időszakos kiállításokat, a kolostorkertet és a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

Kedvezményes belépőjegy vásárlásához kérjük az erre feljogosító igazolványát tartsa magánál, és a pénztárnál mutassa fel. Ennek hiányában kedvezményes belépőjegyet nem áll módunkban kiadni.

 

ZÁRÁS: Nyári nyitva tartásban a műemlék 18:00 órakor zár. Téli nyitva tartásnál 17:00 órakor zár. Kérjük, hogy ekkor szíveskedjen elhagyni a területet.

A műtárgyak és berendezések védelmében tilos a műtárgyakat, drapériákat és a falfelületeket 30 cm-nél jobban megközelíteni, valamint megérinteni.

 

ÉTEL, ITAL, ÁLLAT: Tilos ételt, italt bevinni, illetve fogyasztani kiállítóterekben. Élő állatot (kivéve a fogyatékkal élő személy segítésére kiképzett, érvényes tanúsítvánnyal rendelkező segítő-, vagy vezetőkutyát, amelynek igazolására kérjük tartsák maguknál az dokumentumot), növényt, fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot a kolostor területére nem lehet bevinni. (Amennyiben egészségileg indokolt, folyadék bevihető kizárólag egy darab max. 0,5 literes palackban.)

 

JÁRMŰVEK, KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK: A kolostor területére a látogatóknak tilos behajtani személy-és tehergépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, robogóval és egyéb fel nem sorolt, közlekedésre alkalmas eszközzel (kivéve mozgáskorlátozott személyt szállító jármű engedéllyel). Kerékpárral, rollerrel érkező látogatók a kolostor területén elhelyezett kerékpártárolóban helyezhetik el kerékpárjaikat, rollerjeikét. A műemlék együttes területén kerékpározás nem megengedett.

 

FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Fénykép kizárólag Fotó jegy birtokában készíthető. A fotók kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. A műemlék területén az itt dolgozó kollégákról kép-, hang-, illetve videofelvételek készítése nem megengedett!

 

LÁTOGATÁS KISGYERMEKKEL: Az intézmény örömmel fogadja kiskorú látogatóit. A személyi és műemlék-biztonsági okokból kérjük a következő szabályok betartását:                                                                 A műtárgyvédelem és a szűk közlekedési útvonalak miatt babakocsi használata sem engedélyezett. Babakocsi még összecsukva sem vihető be! Babakocsi elhelyezésére a kolostor előterében van lehetőség. Két évnél fiatalabb kisgyermek kizárólag a szülő kezében tartva, vagy általa vezetve, illetve a szülőn elölről rögzített babahordozóban, vagy hordozókendőben vihető be a kiállítótérbe. A műtárgysérülés veszélye miatt más megoldás (pl. háti hordozó, nyakba emelés) nem megengedett. A 14 év alatti gyermekek kizárólag nagykorú személy kíséretében és felügyelete mellett látogathatják a műemléket.

 

CSOPORTOS és CSALÁDI LÁTOGATÁS: Kérjük a csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt, hogy csoport minden tagja tartsa be a látogatói szabályzatban foglaltakat! A szabályok megsértése minden esetben a csoportvezető felelőssége. Gyermekcsoportok esetén a csoportot vezető felelőssége, hogy a létszámhoz igazodó számú felnőtt kísérő segítse a látogatást. A csoport vezetője felelősséggel tartozik a csoport tagjainak biztonságáért, valamint a műemléki területen tanúsított magatartásért.

 

MOSDÓHASZNÁLAT: A mosdókat csak a kastély látogatói használhatják.

 

KOLOSTORKERT, DÍSZUDVAR: A műemlék együttes szobraira, műtárgyaira (grotta, szökőkút, támfal, kerítés) felmászni tilos! A virágágyások, évelők, talajtakaró és cserjefelületek kitaposása, és a gyepen másokra nézve zavaró tevékenység végzése (futball stb.) tilos!

A műemlék együttes területén tüzet rakni tilos!

 

DOHÁNYZÁS: A műemlék egész területén tilos a dohányzás és az elektromos cigaretta használata. Dohányzás csak az erre kijelölt helyen megengedett.

 

VAGYONTÁRGYAK KEZELÉSE: A területre hozott vagyon és értéktárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk, azok csak saját felelősségre hozhatóak be.

 

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY: Tűz- vagy bombariadó stb. esetén a látogató köteles betartani az itt dolgozó munkatársak és biztonsági szolgálat utasításait. Abban az esetben, ha a látogató jogszabályba vagy jelen házirendbe ütköző magatartása miatt (például dohányzás, tűz okozása, kézi tűzjelző indokolatlan használata) a tűzoltóság a helyszínre vonul, a kárt okozó köteles megtéríteni az ezzel kapcsolatos költségeket a műemlék részére. 

 

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK:

A látogató belépőjegye megváltásakor a kamalduli szerzetesek egykori kolostorába lép be. Kérjük tartsa be a templomokban megszokott magatartási szabályokat!

  • A műemléket és programjait mindenki saját felelősségére látogathatja.
  • A területre alkoholos befolyásoltság vagy illegális bódítószerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű látogató belépése nem megengedett.
  • Kérjük, halkítsa le mobiltelefonját és ne zavarja meg a kolostor csendjét telefonálással, beszélgetéssel.
  • Kérjük, hogy a gyermekek figyelmét is hívják fel arra, hogy a kolostor területén nem illik kiabálással, fogócskázással zavarni a csendet.
  • Kérjük fokozottan ügyeljen a környezet tisztaságára! Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el!

A majki Kamalduli Remeteség fenntartja a jogot, hogy a látogatási rendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. Az a látogató, aki a jelen látogatási rendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A látogatási rend megszegéséből fakadó károkért a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a látogatási rend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDIK VELÜNK ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSÉBEN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

Széchenyi 2020